Γιώργος Πουρνάρας: Με την απόφαση 1666/2016 του ΣτΕ, το παράνομο τμήμα του βουλιαγμένου λιμανιού του Μύτικα είναι αμετάκλητα κατεδαφιστέο.

 
 
Γράφει ο κ. Γεώργιος Ν. Πουρνάρας.
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Επιτακτική ανάγκη η κατασκευή αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον Μύτικα σε άλλη θέση. Μάταια και ανώφελη κάθε επιμονή για νομιμοποίηση του παράνομου (βυθισμένου) τμήματος του υπάρχοντος αλιευτικού καταφυγίου μετά τη νέα (1666/2016) απόφαση του ΣτΕ που διατάσσει την κατεδάφιση του.
Το 2005 το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με την υπ’ αριθμόν 978/2005 απόφαση του (δείτε εδώ), κήρυξε παράνομη την επέκταση του υπάρχοντος αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα (δυτική λιμενολεκάνη, προς το Κέντρο Υγείας) και το έργο από τότε παραμένει ατελές και ανολοκλήρωτο. Με την ίδια απόφαση το ΣτΕ διέταξε την κατεδάφιση του παρανόμου τμήματος του λιμανιού και την επαναφορά του αιγιαλού στη προτέρα κατάσταση (δείτε εδώ).
Κατά του πρωτοκόλλου αυτού κατεδάφισης προσέφυγε δικαστικά ο πρώην Δήμος Αλυζίας, ζητώντας την ακύρωση του. Μετά από πολλά χρόνια το ΣτΕ με την υπ’ αριθμόν 1666/2016 απόφαση του (δείτε εδώ), απέρριψε την προσφυγή και επικύρωσε αμετάκλητα την ισχύ του πρωτοκόλλου κατεδάφισης. Σε εφαρμογή αυτής της νέας απόφασης του ΣτΕ, η αρμόδια υπηρεσία με το παρακάτω έγγραφο της διατάσσει την εκτέλεση, του αμετάκλητου πλέον, πρωτοκόλλου κατεδάφισης.

Το νέο πρωτόκολλο κατεδάφισης (επαναβεβαίωση του παλιού) του παράνομου λιμανιού Μύτικα, με ημερομηνία 1 Μαρτίου 2017.
Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς, ότι το ημιτελές παράνομο τμήμα του αλιευτικού καταφυγίου είναι κατεδαφιστέο και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.
Επιπλέον, ανεξάρτητα από τα παραπάνω, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα νομιμοποίησης του με βάση το άρθρο 226 του Ν. 4072/2012, αφού μέχρι 31/12/2013 – καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου νομιμοποίησης – δεν κατατέθηκε σχετικός φάκελος στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία (με αβέβαιο ούτως ή άλλο αποτέλεσμα), όπως από σχετική απάντηση της προκύπτει.
Συμπέρασμα: Το παράνομο τμήμα του λιμανιού είναι αμετάκλητα κατεδαφιστέο (δεν χωρεί δηλαδή κανένα ένδικο μέσο αποτροπής της κατεδάφισης) και επιπλέον δεν υπάρχει καμία δυνατότητα νομιμοποίησης του, όπως ο Δήμος Ξηρομέρου ισχυρίζεται και επιδιώκει.
Κάθε τέτοια προσπάθεια είναι μάταιη και ανώφελη και απλώς καθυστερεί την κρίσιμη απόφαση για την κατασκευή νέου λιμανιού – αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών σε άλλη θέση, που είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει στον Μύτικα.
Ο Δήμαρχος ισχυρίζεται ότι μπορεί να γίνει νομιμοποίηση του παράνομου τμήματος του αλιευτικού καταφυγίου και γι αυτό έχει αναθέσει τη σύνταξη Περιβαλλοντικής Μελέτης από το 2014 (βλέπε εδώ σχετική του απάντηση σε ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ηλία Γεωργαλή στο Δ.Σ.).
Όμως ο Δήμαρχος αγνοεί (;) ότι η προθεσμία υποβολής του σχετικού φακέλου έληξε την 31/12/2013 και επομένως κάθε προσπάθεια νομιμοποίησης είναι ανώφελη. Άλλωστε, και εμπρόθεσμος φάκελος να είχε υποβληθεί, κατά τη γνώμη μου δεν θα είχε πιθανότητα ευόδωσης (για νομικούς λόγους).
Η μόνη λύση λοιπόν για την απόκτηση αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών (και όχι μαρίνας με την αυστηρή έννοια του όρου), είναι η μελέτη και κατασκευή του σε νέα θέση, με νόμιμες και περιβαλλοντικά αποδεκτές διαδικασίες. Ιδέες υπάρχουν πολλές. Μία από αυτές είναι η δική μου που έχω καταθέσει προεκλογικά, που προβλέπει την κατασκευή αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη Δυτική παραλία του Μύτικα, με πλωτές εξέδρες (δείτε εδώ).


Φυσικά η διερεύνηση της κατάλληλης θέσης και λύσης θα γίνει και θα προταθεί στη φάση της προκαταρκτικής μελέτης από το εξειδικευμένο σε τέτοιες μελέτες γραφείο μελετών, στο οποίο θα ανατεθεί μετά από δημόσιο διαγωνισμό η ανάλογη μελέτη, και μετά από διαβούλευση με όλους τους φορείς.
Είναι πρόδηλα τα οφέλη από την κατασκευή ενός τέτοιου έργου για τον Μύτικα, αλλά και για όλη την Δ.Ε. Αλυζίας.
Σε μία εποχή κρίσης και πλήρους απαξίωσης της περιοχής μας, σχεδόν η μόνη διέξοδος είναι ο τουρισμός, σε όλες τις μορφές του. Επειδή δε, τα τελευταία ιδίως χρόνια, υπάρχει μία «έκρηξη» του ιστιοπλοϊκού τουρισμού στο Ιόνιο και στην περιοχή μας για διάφορους λόγους (μαρίνες Λευκάδας, Πρέβεζας και Παλαίρου σε συνδυασμό με το ήρεμο του Ιονίου και την αστάθεια στη Τουρκία), ο Μύτικας αποκτώντας ένα αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών, νόμιμο και ασφαλές, μπορεί να γίνει ενδιάμεσος σταθμός των ιστιοπλοϊκών σκαφών στην πορεία τους από Λευκάδα – Πρέβεζα – Πάλαιρο προς Κάλαμο – Καστό κ.λ.π. από τον Μάιο ως το τέλος Οκτώβρη, με αποτέλεσμα την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου στον Μύτικα.
Ιδού λοιπόν Δήμαρχε πεδίο δόξης λαμπρό. Χωρίς καθυστέρηση, προχώρα στις αναγκαίες ενέργειες για την κατασκευή τουριστικού αγκυροβολίου σε άλλη θέση στον Μύτικα, που θα οδηγήσει μαζί με άλλα βασικά έργα υποδομής (βιολογικό, σχέδιο πόλης, αξιοποίηση παραλίας), σε μία πορεία ανάκαμψης της πλήρως απαξιωμένης Αλυζίας.

Υ.Γ.
1. Το αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών διαφέρει από τη μαρίνα, η οποία προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες, πέραν της προσωρινής αγκυροβολίας (επισκευές – συντήρηση σκαφών, μόνιμη αγκυροβολία κ.λ.π.). Κατά την γνώμη μου το τουριστικό αγκυροβόλιο αρκεί στο Μύτικα.
2. Για τη χρηματοδότηση του έργου σε εποχές κρίσης υπάρχει θέμα. Όμως το κύριο είναι να εκπονηθεί η ανάλογη μελέτη και να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες. Αν αυτό γίνει, τότε μπορεί να χρηματοδοτηθεί από διάφορα προγράμματα. Το κλειδί όμως είναι η άμεση (τώρα) ανάθεση της μελέτης. Αν αυτό δεν γίνει σήμερα, το έργο δεν θα ξεκινήσει ποτέ.
3. Πρέπει παράλληλα να γίνει μελέτη αποκατάστασης του επικίνδυνου και ανολοκλήρωτου (βουλιαγμένου) λιμανιού. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να αποσυρθούν τα μπλόκια του προσήνεμου (προς νότια) μώλου και να μεταφερθούν σε άλλο υπό κατασκευή έργο, άποψη που εξέφρασε σε σχετική ερώτηση μου η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Για δε τα μπλόκια του κρηπιδώματος στην ακτή πρέπει να αποφανθεί η μελέτη αποκατάστασης της ακτής.
4. Τέλος, για το ποιος έχει την ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση, είναι νομίζω προφανές. Ο νυν Δήμαρχος Ξηρομέρου και τότε Αλυζίας προσπάθησε, παρά τις έγγραφες προειδοποιήσεις, να κατασκευάσει παράνομη επέκταση του, υπάρχοντος τότε, ημιτελούς αλιευτικού καταφυγίου. Η επέκταση αυτή, παρότι παρουσιαζόταν στην μελέτη σαν αλιευτικό καταφύγιο για να μπορέσει να ενταχθεί σαν τέτοιο (αλιευτικό καταφύγιο) σε κάποιο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα χρηματοδότησης, προοριζόταν για «μαρίνα» σκαφών. Παράλληλα αυτή η επέκταση έθιγε την υπάρχουσα ακτογραμμή και τις παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες, αφού προβλεπόταν το μπάζωμα μίας αμμώδους παραλίας, που χρησιμοποιούνταν σαν πλαζ κολύμβησης (η τελευταία μέσα στα όρια του χωριού).
Το ΣτΕ αξιολογώντας ότι τα 50 (τότε) αλιευτικά σκάφη του Μύτικα εξυπηρετούνταν άνετα από το υπάρχον αλιευτικό καταφύγιο (έκτασης 15 στρεμμάτων) και συνυπολογίζοντας το περιβαλλοντικό κόστος που θα επέρχονταν από το μπάζωμα μιας αμμώδους ακτής, με την 978/2005 απόφαση του, κήρυξε παράνομη την επέκταση του υπάρχοντος αλιευτικού καταφυγίου (που παρότι θα κατασκευαζόταν η επέκταση σαν αλιευτικό καταφύγιο, θα χρησιμοποιούνταν στην πράξη σαν «μαρίνα», χωρίς να είναι τέτοια, χωρίς να αναφέρεται στους επίσημους χάρτες σαν «μαρίνα» κ.λ.π.).
Άλλη λύση υπήρχε φυσικά και ήταν απλή… Το υπάρχον τότε αλιευτικό καταφύγιο έπρεπε να ενταχθεί και να ολοκληρωθεί σαν τέτοιο (αλιευτικό καταφύγιο), και σε άλλη θέση (π.χ. στη Δυτική παραλία), με πλωτά μέσα να κατασκευασθεί, με άλλη μελέτη, αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών. Δυστυχώς από τότε (2005) μέχρι και σήμερα (2017), η εμμονή σε παράνομες διαδικασίες έχει στερήσει τον Μύτικα από την απόκτηση ενός νόμιμου αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών, που θα συμβάλλει τα μέγιστα στη τουριστική του ανάπτυξη, και πολύ φοβάμαι ότι με την ακολουθούμενη πολιτική του Δημάρχου στο θέμα, ο Μύτικας δεν θα αποκτήσει σύντομα τουριστικό αγκυροβόλιο. Ελπίζω να διαψευσθώ.

Απρίλιος 2017

Γεώργιος Ν. Πουρνάρας
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
 
http://mytikaspress.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα →

ΑΙΟΛΟΣ-ΑΕΛ το Σάββατο 29 Απριλίου.

Διαβάστε Περισσότερα →

Γιορτή του Αγίου Αθανασίου την Πρωτομαγιά στον Παλαιό Βάρνακα.

Διαβάστε Περισσότερα →

Πρόσκληση για Λαϊκή Συνέλευση από την Πρόεδρο της Τ.Κ. Μύτικα


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                        Μύτικας, 26.04.2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΚΑ

                                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Πρόεδρος της Τ.Κ. Μύτικα καλεί όλους τους κατοίκους και φορείς να μιλήσουν για τα προβλήματα που τους απασχολούν όσον αφορά το Μύτικα στην Λαϊκή Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο την Τετάρτη 03/05/2017 και ώρα 19:00, με τον Δήμαρχο Ξηρομέρου κ. Ερωτόκριτο Γαλούνη, τον Αντιδήμαρχο κ. Λιβάνη Θεόδωρο (υπεύθυνο για θέματα ύδρευσης, φωτισμού και καθαριότητας), τους Αντιδημάρχους κ. Γκόλια Παναγιώτη, κ. Τσάρκο Βασίλειο και κ. Γαζέτα Παναγιώτη, καθώς και όλους τους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους της Δ.Ε. Αλυζίας.

                                            Η Πρόεδρος Τ.Κ. Μύτικα
Διαβάστε Περισσότερα →

Με μεγαλοπρέπεια και θρησκευτική κατάνυξη εορτάστηκε η Μ. Εβδομάδα και η γιορτή του Αγίου Γεωργίου στην Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Αστακού
    Με μεγαλοπρέπεια και θρησκευτική κατάνυξη εορτάστηκε η Μ. Εβδομάδα και η γιορτή του Αγίου Γεωργίου στην Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Αστακού από τον Καθηγούμενο Αρχιμ. Ιερόθεον Κοκκώση. Στην πανήγυρη του Αγίου Γεωργίου λάμπρυναν με την παρουσία τους οι κ.κ. Πατήρ Δημήτριος Τέγας Εφημέριος Αστακού, Πατήρ Αθανάσιος Δεματάς Εφημέριος Καραϊσκάκη καθώς και ο Εφημέριος Κανδήλας Πατήρ Ευφρόσυνος Γρίβας όστις εκήρυξεν και το Θείο Λόγο στη διάρκεια του Εσπερινού.


Ο Ηγούμενος εύχεται σε όλους "Χριστός Ανέστη" και του χρόνου με υγεία.
Διαβάστε Περισσότερα →

Κάνει σχέδια και για το Μεσολόγγι ο Απόστολος Πανταζής;

 1 

Αν όχι σε όλα τα ταμπλό σίγουρα σε όλες τις πόλεις του Νομού «παίζει» ο Απόστολος Πανταζής. Μπορεί ο ιδιοκτήτης του Αίολου Αστακού να ακούγεται τις τελευταίες ημέρες ως ενδιαφερόμενος αγοραστής του Παναιτωλικού αλλά αντί για το… Αγρίνιο εθεάθη στο Μεσολόγγι όπου είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Νίκο Καραπάνο.
«Οι μεγάλες συμφωνίες ποτέ δεν ανακοινώνονται δημόσια», έσπευσε να αναφέρει στο facebook ο Καραπάνος με τον Πανταζή με τη σειρά του να αναφέρει πως θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις.
Άγνωστο προς το παρόν σε τι αναφέρεται το υπονοούμενο των δύο ανδρών, ίσως και να…τρολάρουν,  αλλά το σίγουρο είναι πως ο ξηρομερίτης παράγοντας θα είναι στο προσκήνιο το επόμενο διάστημα. Όχι μόνο για αθλητικούς και επιχειρηματικούς λόγους αλλά και για ευχάριστους προσωπικούς…
Διαβάστε Περισσότερα →

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Φωτογραφίας «H Ευρώπη μου, τα δικαιώματά μου»

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2017
                                 Δελτίο Τύπου
#MyEUMyRights: Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Φωτογραφίας «H Ευρώπη μου, τα δικαιώματά μου»

Διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «H Ευρώπη μου, τα δικαιώματά μου» διοργανώνει η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES Group) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), στην οποία ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, έχει τη θέση του Αντιπροέδρου.
Τα πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν ότι τίποτε δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο, ούτε καν τα πιο θεμελιώδη δικαιώματά μας. Φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας, βίας και καταστρατήγησης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών σε χώρες τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, θέτοντας σε κίνδυνο ζωτικές ευρωπαϊκές αξίες.
Ποια είναι τα θεμελιώδη δικαιώματά μας; Αξίζει τον κόπο να αγωνιζόμαστε για αυτά; Πρέπει να απεμπολήσουμε ορισμένα δικαιώματα για να διατηρήσουμε κάποια άλλα; Υπάρχουν δικαιώματα που ισχύουν μόνο για λίγους επίλεκτους και όχι για όλους;
Αγωνιστείτε λοιπόν για τα δικαιώματά σας, πάρτε τη φωτογραφική σας μηχανή και αρχίστε να βγάζετε φωτογραφίες!
Ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός φωτογραφίας «Η Ευρώπη μου, τα δικαιώματά μου» προσκαλεί ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους να αποτυπώσουν σε μια φωτογραφία την ερμηνεία τους για αυτό το ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα.
Για να αντλήσουν ιδέες οι συμμετέχοντες, δημιουργήθηκε ένα «σύννεφο έμπνευσης» στον ιστότοπο του διαγωνισμού (http://pescor.eu/myeumyrights).
Επίσης, οι νικητήριες φωτογραφίες από τους διαγωνισμούς των προηγουμένων ετών είναι διαθέσιμες στον λογαριασμό της Ομάδας PES της ΕτΠ στο Flickr (https://www.flickr.com/photos/pesgroupcor/sets/72157680608925725).
Οι τρεις καλύτερες φωτογραφίες θα επιλεχθούν από κριτική επιτροπή, απαρτιζόμενη από μέλη της Ομάδας PES της ΕτΠ και από επαγγελματίες του χώρου της φωτογραφίας.
Επιπλέον, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν τέταρτο νικητή τον Σεπτέμβριο του 2017, με διαδικτυακή ψηφοφορία μέσω της σελίδας της Ομάδας PES της ΕτΠ στο Facebook.
Αξιοποιήστε την ευκαιρία για να κερδίσετε φωτογραφικό εξοπλισμό της επιλογής σας, μέγιστης αξίας 2.000 ευρώ, καθώς και ένα τριήμερο πολιτιστικό ταξίδι στις Βρυξέλλες για δύο άτομα.
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2017, είναι ανοικτός σε όλους τους διαμένοντες στην ΕΕ, ηλικίας 18 ετών και άνω.
Οι νικητές θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε τελετή βράβευσης που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες το τέταρτο τρίμηνο του 2017, κατά την οποία θα ανακοινωθούν τα ονόματά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό (όρους συμμετοχής, βραβεία, υλικό έμπνευσης, υλικό προώθησης, κλπ.) επισκεφθείτε τον ιστότοπο του διαγωνισμού (http://pescor.eu/myeumyrights).

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος
Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι μία από τις πέντε πολιτικές ομάδες της ΕτΠ, του νεώτερου θεσμικού οργάνου της ΕΕ, το οποίο συστάθηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ ως συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ.
Η Ομάδα PES της ΕτΠ απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σοσιαλδημοκρατών, των Σοσιαλιστών, των Εργατικών και των Προοδευτικών από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ.
Διαβάστε Περισσότερα →

Θέσπιση ανωτάτου ορίου θητειών για τους αιρετούς των ΟΤΑ προαναγγέλλει ο Σκουρλέτης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI Τη θέσπιση ανωτάτου ορίου θητειών για τους αιρετούς των ΟΤΑ προαναγγέλλει ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα aftodioikisi.gr.
Όπως αναφέρει, το υπουργείο προσανατολίζεται στην καθιέρωση θητειών, ο αριθμός των οποίων θα καθοριστεί ανάλογα με τη διάρκεια της κάθε θητείας: Δύο αν διατηρηθεί η πενταετία ή τρεις αν επανέλθει η τετραετία.
Για την καθιέρωση της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο κ. Σκουρλέτης αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να εμπεριέχει και στοιχεία πλειοψηφικού συστήματος, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αδυναμίας λήψης αποφάσεων από την δημοτική αρχή που δεν θα έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει το 50% + 1 ψήφο από την α΄ Κυριακή.
Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι ενδεχομένως μια παράταξη να μπορεί να έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο ακόμα κι αν λαμβάνει ποσοστό άνω του 45%, ενώ θα προωθηθούν ασφαλιστικές δικλείδες «έτσι ώστε να αποφύγουμε δυσλειτουργίες στα ζητήματα των αποφάσεων που αφορούν κρίσιμους τομείς των δήμων που μπορεί να έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό, με το πρόγραμμα τεχνικών έργων κτλ».
Ο υπουργός αναφέρει επίσης ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ολιγόμηνης επιμήκυνσης της παρούσας αυτοδιοικητικής θητείας, καθώς αν καθιερωθεί η έναρξη της αυτοδιοικητικής περιόδου από την 1η Ιανουαρίου αντί για την 1η Σεπτεμβρίου, θα υπάρξει ένα ολόκληρο εξάμηνο αναμονής από τις νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές.
Οι τελικές θέσεις του υπουργείου για τις αλλαγές στον Καλλικράτη αναμένεται να κατατεθούν τον Ιούνιο, ενώ το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο τον Σεπτέμβριο.
Σχετικά με το πολυνομοσχέδιο, το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ, ο κ. Σκουρλέτης ανέφερε ότι πιθανόν εντός της εβδομάδας να εισαχθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής.
Διαβάστε Περισσότερα →

Νίκος Ναούμης: Διαμαρτυρία για τα διόδια στο Αγγελόκαστρο.


 Αποτέλεσμα εικόνας για διοδια αγγελοκαστρου


Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα : Διαμαρτυρία

Οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι οι οποίοι παραδίδονται για χρήση ο ένας μετά τον άλλον, είναι ένα γεγονός που χαιρετίζουμε όλοι ανεξαιρέτως. Είναι, ο καθρέφτης μιας χώρας και οι δίαυλοι που οδηγούν στην ανάπτυξη και την ευημερία ενός τόπου.
Η διαχείριση τους, και η εύρυθμη λειτουργία τους, είναι ευθύνη τόσο της πολιτείας, όσο και των κατασκευαστών, οι οποίοι και εισπράττουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο χρηματικό ποσό από τους οδηγούς που τους χρησιμοποιούν.
Δυστυχώς όμως, οι δρόμοι αυτοί, σε μερικές περιπτώσεις δεν οδηγούν ούτε στην ανάπτυξη αλλά, ούτε σε ένα καλύτερο μέλλον τις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί η Ιόνια Οδός, και τα διόδια της, στο ύψος του χωριού Αγγελόκαστρο. Χωρίς καμιά μέριμνα για τους κατοίκους των χωριών πέριξ αυτού του σταθμού διοδίων, αναφέρομαι στα χωριά Ρίγανη, Γουριώτισσα και το χωριό μου την Παλαιομάνινα, η πολιτεία και ο ανάδοχος του έργου, υποχρεώνουν τους κατοίκους αυτών των χωριών, να καταβάλλουν το αντίτιμο των διοδίων, χωρίς εξαιρέσεις.
Το πρόβλημα αυτό είναι πολύ σοβαρό, αν αναλογιστεί κανείς ότι ουσιαστικά, λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών, οι κάτοικοι αυτών των χωριών, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο αντίτιμο που απαιτείται, για έναν δρόμο που μέσα στην ημέρα, μπορεί να τον χρησιμοποιήσουν πάνω από μία φορά, είτε διότι είναι ο πιο σύντομος δρόμος μετάβασης στα μεγάλα αστικά κέντρα του νομού, Αγρίνιο και Μεσολόγγι, είτε διότι αρκετοί έχουν ιδιοκτησίες όπως χωράφια που καλλιεργούν και τα οποία για να μεταβούν, πρέπει πάλι να περάσουν από τον συγκεκριμένο σταθμό διοδίων.
Με την επιστολή αυτή : ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ εντόνως προς κάθε αρμόδιο, με την ιδιότητα μου ως δημοτικός σύμβουλος του δήμου Ξηρομέρου, αλλά και ως κάτοικος της Παλαιομάνινας. Παρακαλούνται οι αρμόδιοι, να δώσουν μία εναλλακτική λύση και διέξοδο στο ζήτημα, όπως είναι υποχρεωμένοι και όπως οφείλουν.
Αν η πολιτεία και η ανάδοχος εταιρεία δεν μεριμνήσουν για την απαλλαγή των κατοίκων των χωριών που προαναφέρθηκαν απ’ την καταβολή διοδίων, οι αντιδράσεις θα είναι ανεξέλεγκτες. Οι σημερινοί κυβερνώντες άλλωστε, έχουν φροντίσει στο πρόσφατο παρελθόν, να διδάξουν δωρεάν μαθήματα… διοδίων.
Διαβάστε Περισσότερα →

Παρουσίαση βιβλίου Μπάμπη Τσελεπή: «Η ενοχή της Αθωότητας… 2.329 μέρες σκοτάδι» στο Αγρίνιο


 

Μνήμες από την αντίσταση κατά της Χούντας θα ζωντανέψουν το Σάββατο 29 Απριλίου 2017, στις 07:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (κτίριο πρώην Τράπεζας της Ελλάδος), οδός Αναστασιάδη 1, Αγρίνιο, όπου ο Μπάμπης Τσελεπής από τον Πρόδρομο Ξηρομέρου, ο οποίος φοίτησε στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου, παρουσιάζει το αυτοβιογραφικό βιβλίο του: «Η ενοχή της Αθωότητας… 2.329 μέρες σκοτάδι».
Την εκδήλωση διοργανώνει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με την Ξηρομερίτικη Εταιρεία Λόγου και Τέχνης. 
Στις σελίδες του βιβλίου, ο Μπάμπης Τσελεπής περιγράφει τις διώξεις που υπέστη στη δικτατορία, τα σκληρά βασανιστήρια, το κολαστήριο του Γεντί Κουλέ, ρίχνει περισσότερο φως στα γεγονότα της εποχής και επαναφέρει στο προσκήνιο έναν αγώνα που δεν πρέπει να ξεχαστεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Χαιρετισμοί: 
- Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμάς.
- Μαρία Παπαγεωργίου, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου.
- Χρήστος Κορδολαίμης, εκπαιδευτικός, Αντιπρόεδρος δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου.
- Βασίλης Μουρκούσης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ Δήμου Ξηρομέρου.
Ομιλητές:
- Μαρία Ν. Αγγέλη, δρ. Κοινωνικής Λαογραφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
- Πάνος Σόμπολος, δημοσιογράφος, πρόεδρος Αιτωλοακαρνάνων δημοσιογράφων, π. πρόεδρος ΕΣΗΕΑ.
- Βασίλης Σταρακάς, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Παναιτωλικού.
- Αποφώνηση από τον συγγραφέα του βιβλίου Μπάμπη Τσελεπή.
Διαβάστε Περισσότερα →

Ηρακλής Αστακού:Φιλικό παιχνίδι με τον αθλητικό όμιλο Ιθάκης ''ΑΟ Πρόοδος''.

 Αποτέλεσμα εικόνας για ηρακλησ αστακου Το Σάββατο 22/04/2017 και ώρα 17:30 στο γήπεδο του Αστακού θα γίνει φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ του ΗΡΑΚΛΗ Αστακού και της ποδοσφαιρικής ομάδας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Ιθάκης.
Ο Αστακός και η Ιθάκη από παλιά είχαν πολύ καλές σχέσεις και τα μεταξύ τους φιλικά παιχνίδια έχουν αφήσει εποχή. Οι μετακινήσεις γίνονταν με καΐκια, μάλιστα κάποιες φορές κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες. Πρόθεσή μας είναι να αναθερμάνουμε και να συνεχίσουμε τις άριστες σχέσεις των δύο ομάδων.
Καλούμε τους φιλάθλους στο γήπεδο!
Διαβάστε Περισσότερα →

Ο Βάρνακας από ψηλά. Δείτε υπέροχες φωτογραφίες από drone.
Δείτε υπέροχες φωτογραφίες από το Βάρνακα με την χρήση Drone που ανέβασε στο Facebook o Δημήτρης Παλιογιάννης  .

ΠΗΓΗ:https://www.facebook.com
Διαβάστε Περισσότερα →

Αίολος-Ηράκλειο μέσα από το φακό του Make Art.
Διαβάστε Περισσότερα →

Μεσημεριανός περίπατος για τον Αίολο Αστακού απέναντι στο Ηράκλειο

Μεσημεριανός περίπατος για τον Αίολο Αστακού απέναντι στο Ηράκλειο Υγιεινός περίπατος για τον Αίολο Αστακού που συνέτριψε το Ηράκλειο με 93-51 για την 27η αγωνιστική και έκανε ακόμα ενα βήμα για τα playoff.Η ομάδα του Μιχάλη Κουταλιανού ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι, και έτσι προηγήθηκε με 17-4 και 51-22 στο ημίχρονο. Ο αγώνας είχε ηδη κριθεί και το δεύτερο ημίχρονο ηταν μια τυπικη διαδικασία με τον Αίολο να παίρνει την εμφατική νίκη με 93-51. Απο τους νικητές ο Λυμπάρης είχε 17 πόντους ενώ ο Κατσαρές 15 και οι Κακλαμάνος και Κιτσούλης απο 13. Απο το Ηράκλειο ο Λόλας σημείωσε 17 και ο Κουπίδης 13.
Διαιτητές: Κωνσταντινόπουλος-Καρακάσης-Τσακαλογιάννης

Δεκάλεπτα: 28-13, 51-22, 71-44, 93-51.

Αίολος Αστακού (Κουταλιανός): Μπρόζος 5 (1), Θεοδωράκος 7 (1), Κουμπούρας, Παπαδιονυσίου, Κατσαρές 15 (2), Γκάτζιας 8, Κακλαμάνος 13 (3), Κιτσούλης 13, Κασαμπαλής 11, Χαρισμίδης 1, Λυμπάρης 17, Γκιζόγιαννης 3.

Ηράκλειο (Βισκαδουράκης): Λόλας 17, Παπαδάκης 6 (1), Μαραγκάκης, Κουπίδης 13, Πετράκης 3, Τσερκιτζόγλου 3 (1), Γουμενάκης, Πάλλης 7, Λάτοβιτς 2.

Μιχάλης Σταμουλάκης
Διαβάστε Περισσότερα →

Δεν επιστρέφεις.....

 Martha Rivera Garrido - «Δεν επιστρέφεις»
Να μην ερωτευτείς ποτέ γυναίκα που διαβάζει, γυναίκα που αισθάνεται υπερβολικά ή γράφει.
Να μην ερωτευτείς ποτέ γυναίκα πνευματώδη, πλανεύτρα, τρελή και παλαβή.
Να μην ερωτευτείς ποτέ γυναίκα που σκέφτεται, που γνωρίζει αυτά που ξέρει κι επιπλέον μπορεί και να πετά · γυναίκα σίγουρη για τον εαυτό της.
Να μην ερωτευτείς ποτέ γυναίκα που γελά ή κλαίει στον έρωτα, που ξέρει να μετουσιώνει το κορμί σε πνεύμα · πόσω μάλλον μία που αγαπά την ποίηση ή που στέκεται να θαυμάσει για ώρες κάποιο πίνακα και που δεν ξέρει πώς να ζει δίχως τη μουσική.
Να μην ερωτευτείς ποτέ γυναίκα που ενδιαφέρεται για την πολιτική, που είναι επαναστάτρια και νιώθει φρίκη απέραντη μπροστά στην αδικία.
Γυναίκα που σιχαίνεται την τηλεόραση.
Και που είναι όμορφη δίχως να στέκεσαι στο πρόσωπο ή το κορμί της.
Να μην ερωτευτείς ποτέ γυναίκα παθιασμένη, παιχνιδιάρικη, διαυγή και βλάσφημη.
Μην το ευχηθείς ποτέ να ερωτευτείς μία γυναίκα τέτοια.
Γιατί όταν ερωτεύεσαι γυναίκα όπως αυτή, ασχέτως αν μείνει μαζί σου, ή αν σε αγαπήσει κι εκείνη, από μια τέτοια γυναίκα, ποτέ δεν επιστρέφεις.

Martha Rivera Garrido
Μετάφραση: Ούρσουλα Φωσκόλου, [Πρώτη δημοσίευση της μετάφρασης, στο ηλεκτρονικό Φρέαρ]
Κείμενο στα Ισπανικά:
"...No te enamores de una mujer que lee, de una mujer que siente demasiado, de una mujer que escribe...
No te enamores de una mujer culta, maga, delirante, loca.
No te enamores de una mujer que piensa, que sabe lo que sabe y además sabe volar; una mujer segura de sí misma.
No te enamores de una mujer que se ríe o llora haciendo el amor, que sabe convertir en espíritu su carne; y mucho menos de una que ame la poesía (esas son las más peligrosas), o que se quede media hora contemplando una pintura y no sepa vivir sin la música.
No te enamores de una mujer a la que le interese la política y que sea rebelde y sienta un inmenso horror por las injusticias.
Una que no le guste para nada ver televisión.
Ni de una mujer que es bella sin importar las características de su cara y de su cuerpo.
No te enamores de una mujer intensa, lúdica, lúcida e irreverente.
No quieras enamorarte de una mujer así.
Porque cuando te enamoras de una mujer como esa, se quede ella contigo o no, te ame ella o no, de ella, de una mujer así, JAMAS se regresa..."

Η Martha Rivera Garrido (1960) είναι Δομηνικανή ποιήτρια. 
Διαβάστε Περισσότερα →

Συμψηφισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών ΟΤΑ μέσω ΚΑΠ (εγκύκλιος)

 Σχετική εικόνα

Εγκύκλιο εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με την οποία διευκρινίζεται πώς θα πραγματοποιηθεί ο συμψηφισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών Δήμων και Περιφερειών με ποσά που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των εσόδων τους στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).

Διαβάστε Περισσότερα →

Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι ο αγώνας του Αίολου με το Ηράκλειο

Διαβάστε Περισσότερα →

ΕΥΧΕΣ από το ΝΠΔΔ του Δήμου Ξηρομέρου

Διαβάστε Περισσότερα →

Eυχές από το Radio Magia1047fm.


Διαβάστε περισσότερα →

Ευχές για το Πάσχα από τον Αντιδήμαρχο Αλυζίας Παναγιώτη Γκόλια.Διαβάστε Περισσότερα →

Το Πάσχα στην Ελληνική ποίηση
Επιτάφιο
Ἐδῶ ἀναπαύεται
Ἡ μόνη ἀνάπαυση τῆς ζωῆς του
Ἡ μόνη του στερνὴ ἱκανοποίηση
Νὰ κείτεται μαζὶ μὲ τοὺς ἀφέντες του
Στὴν ἴδια κρύα γῆ, στὸν ἴδιο τόπο.


Μανώλης Αναγνωστάκης

διά-της-κρεβατής
 «Εαρινή Συμφωνία»
«Ακου τα σήμαντρα
των εξοχικών εκκλησιών.
Φτάνουν από πολύ μακριά
από πολύ βαθιά.
Απ’ τα χείλη των παιδιών
απ’ την άγνοια των χελιδονιών
απ’ τις άσπρες αυλές της Κυριακής
απ’ τ’ αγιοκλήματα και τους περιστεριώνες
των ταπεινών σπιτιών.

Ακου τα σήμαντρα
των εαρινών εκκλησιών.
Είναι οι εκκλησίες
που δε γνώρισαν τη σταύρωση
και την ανάσταση.

Γνώρισαν μόνο τις εικόνες
του Δωδεκαετούς
που ‘χε μια μάνα τρυφερή
που τον περίμενε τα βράδια στο κατώφλι
έναν πατέρα ειρηνικό που ευώδιαζε χωράφι
που ‘χε στα μάτια του το μήνυμα
της επερχόμενης Μαγδαληνής.

Χριστέ μου
τι θα ‘τανε η πορεία σου
δίχως τη σμύρνα και το νάρδο
στα σκονισμένα πόδια σου;».

Γιάννης Ρίτσος

 1392

Ω γλυκύ μου έαρ
«Ω γλυκύ μου έαρ,/ γλυκότατόν μου τέκνον,/
πού έδυσου το κάλλος;
Η δάμαλις τον μόσχον,/ εν ξύλω κρεμασθέντα,/
ηλάλαζεν ορώσα.
Ω φως των οφθαλμών μου,/ γλυκύτατόν μου
τέκνον,/ πώς τάφω νυν καλύπτη;».

Theofilos-Akrogiali

Δημοτικά μοιρολόγια
«Τάξε του Χάρου καμπουχά, της Χάρισσας βελούδο,
και του μικρού Χαρόπουλου μεταξωτό μαντίλι.
Μπέρτι και σου τις χάριζαν τις τρεις γιορτές του χρόνου,
μόν’ του Χριστού για το Χριστό και τω Βαγιώ για βάγια
και τη μεγάλη τη Λαμπρή για το Χριστοσανέστη».

theofilos

 «Το περασμα σου”

Στη ζήση αυτή που τη μισούμε,  στη γης αυτή που μας μισεί,  κι όσο να πιούμε δε σε σβηούμε,
πόνε πικρέ και πόνε αψύ, 
που μας κρατάς και σε κρατούμε·
σ’ αυτήν τη μαύρη γης και ζήση,  που περπατούσαμε τυφλά  κι ανθός για μας δεν είχε ανθίσει  κι ούτε σε δέντρον αψηλά  κρυμμένο αηδόνι κελαηδήσει,
ήρθες Εσύ μιαν άγιαν ώρα,  όραμα θείο και ξαφνικό,  και γέμισε ήλιο, ανθόν, οπώρα,  κελαηδισμόν παθητικό  όλ’ η καρδιά μας, όλ’ η χώρα.
Αχ! τόσο λίγο να βαστάξει  τούτ’ η γιορτή κι η Πασκαλιά!…  Έφυγες κι έχουμε ρημάξει  ξανά και πάλι. Η Πασκαλιά γιατ’ έτσι λίγο να βαστάξει!

Κώστας Βάρναλης

theofilosmitilini

 “Μαγδαληνη”

Τον ξεχώρισα μόλις τον είδα, ήμουνα τακτική στα κηρύγματά του,
πούλησα κι ένα κτηματάκι της θειας μου για να τον ακολουθήσω.
Όμως όταν πια όλα τα ξόδεψα, αποφάσισα να πουλήσω και το κορμί μου,
στην αρχή στους ανθρώπους των καραβανιών, κατόπι στους τελώνες∙
κοιμήθηκα με σκληροτράχηλους Ρωμαίους κι οι Φαρισαίοι δε μου είναι άγνωστοι.
Κι όμως μέσα σ’ αυτά δεν ξεχνούσα τα μάτια του.
Μήνες για χάρη του έτρεχα απ’ το Ναό στο λιμάνι
κι απ’ την πόλη στο Όρος των Ελαιών.  Κύριε μυροπώλη, κάντε μου, σας παρακαλώ, μια μικρή έκπτωση.
Για ένα βάζο αλάβαστρου δε φτάνουν οι οικονομίες μου.
Κι όμως πρέπει να αποχτήσω αυτό το μύρο με τα σαράντα αρώματα. Μ’ αυτό το μύρο θ’ αλείψω τα πόδια του,
μ’ αυτά τα μαλλιά θα σφουγγίσω τα πόδια του,
μ’ αυτά τα χείλη, τα πόδια του τα εξαίσια κι άχραντα θα φιλήσω.
Ξέρω, είναι πολύ αυτό το μύρο για τη μετάνοια,
ωστόσο για τον έρωτα είναι λίγο.
Κι αν μια μέρα ασπαστώ το χριστιανισμό, θα είναι για την αγάπη του∙
κι αν μαρτυρήσω γι’ Αυτόν, θα ‘ναι η αγάπη του που θα μ’ εμπνέει.
Γιατί, κύριε, ο έρωτας μού ανάβει την πίστη κι η αγάπη τη μετάνοια
κι ίσως μείνει αιώνια τ’ όνομά μου σα σύμβολο
εκείνων που σώθηκαν και λυτρώθηκαν «ότι ηγάπησαν πολύ». Ντίνος Χριστιανόπουλος Απο τη συλλογη “Εποχή των ισχνων αγελαδων” (1950)
theofilos Με γέλασαν τα πουλιά
«Με γέλασαν τα πουλιά, της άνοιξης τ’ αηδόνια
Με γέλασαν κι μου ‘πανε, πως φέτος δεν πεθαίνω.
Φκιάχνω το σπίτι μου, ψηλά-ψηλά κι ανωγιασμένο
Κι ακόμα δεν το πόφκιαξα, βγαίνω στο παραθύρι
Βλέπω τον χάρο να ‘ρχεται, στους κάμπους καβαλάρης.
Μαύρος είν’ μαύρα φορά, μαύρο κι τ’ άλογο του.
Ζυγώνω κι τον αρωτώ, γλυκά τον κουβεντιάζω:
– Ασε με χάρε μ’ άσε με, ακόμα για να ζήσω
Εχω γυναίκα κι πίδια, πού να τα παρατήσω
Το Σάββατο για να λουστώ, την Κυριακή ν’ αλλάξω
και τη Δευτέρα το πρωί, θα έρθω μοναχός μου.
– Μένα μ’ έστειλε ο Θεός, να πάρω την ψυχή σου.
– Τάξε του χάρου τάξε του, μεταξωτό μαντίλι.
Για να μ’ αφήνει να ‘ρχομαι, πολλές φορές το χρόνο
Του Χριστού για κοινωνιά και του Βαγιού για βάγια
Και τη Λαμπρίτσα το πρωί, για το Χριστός Ανέστη».
theofilos1-1
Το περιβόλι του Χάρου (Ζακυνθινό)
«Ο Χάρος εβουλήθηκε να κάμη περιβόλι,
Βάνει ταις νιαίς για τα δεντρά, τους νιούς για κυπαρίσσια
Βάνει και τα μικρά παιδιά για ταις γλυκομηλίτσαις.
Θεέ και να με βάνανε πραγματευτή ςτον άδη,
Να βάσταα ςτο κεφάλι μου κανίστραις με στολίδια,
Να βάσταα και ςτον ώμο μου παλληκαριών αρκιμπούζα,
Να βάσταα και ςτην ζώνη μου γερόντων κλαδευτήρια,
Να βάσταα και ςταις μπούρσαις μου μικρών παιδιών κουλούρια,
Νάρχοντ’ οι νιοί για τ’ άρματα κ’ η νιαίς για τα στολίδια.
Νάρχονται και οι προεστοί να πέρνουν κλαδευτήρια,
Και τα μικρά παιδόπουλα να πέρνουν τα κουλούρια.
Παρακαλώ σε Παναγιά, και προσκυνώ σε πόλι,
Να μου δοθούνε τα κλειδιά, να μπω στο περιβόλι.
Παρασκευή τα ζήτησα, Σαββάτο μου τα δώσαν,
Την Κυριακήν ανήμερα άνοιξα, μπήκα μέσα.
Βλέπω ταις νιαίς χορεύουνε, τους νιούς και τραγουδούνε,
Βλέπω τα συμπαλλήκαρα κ’ επαίζανε τσικμάδαις,
Βλέπω ταις νιαίς κ’ εστρώνανε τα ξήστρωτα κρεββάτια,
Για νάρτ’ ο νιος να κοιμηθή, πώρχετ’ αποσταμμένος
Μεταξωτά παπλώματα και ρένσινα σεντόνια».
theofilos1
Η ημέρα της Λαμπρής
«Καθαρότατον ήλιο επρομηνούσε
της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι,
σύγνεφο, καταχνιά, δεν απερνούσε
τ’ ουρανού σε κανένα από τα μέρη
και από κει κινημένο αργοφυσούσε
τόσο γλυκό στο πρόσωπο τ’ αέρι,
που λες και λέει μες στης καρδιάς τα φύλλα:
Γλυκιά η ζωή και ο θάνατος μαυρίλα.
Χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες,
όλοι, μικροί – μεγάλοι, ετοιμαστήτε
μέσα στες εκκλησίες τες δαφνοφόρες
με το φως της χαράς συμαζωχτήτε
ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες
ομπροστά στους Αγίους και φιληθήτε!
Φιληθήτε γλυκά, χείλη με χείλη,
πέστε Χριστός ανέστη, εχθροί και φίλοι!
Δάφνες εις κάθε πλάκα έχουν οι τάφοι,
και βρέφη ωραία στην αγκαλιά οι μανάδες
γλυκόφωνα, κοιτώντας τες ζωγραφι-
σμένες εικόνες, ψάλλουνε οι ψαλτάδες
λάμπει το ασήμι, λάμπει το χρυσάφι
από το φως που χύνουνε οι λαμπάδες
κάθε πρόσωπο λάμπει απ’ τ’ αγιοκέρι,
όπου κρατούνε οι Χριστιανοί στο χέρι».
***
Δ. Σολωμός

563248_605223396156218_202184250_n

Οι πόνοι της Παναγιάς
«Πού να σε κρύψω, γιόκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί;
Σε ποιο νησί του Ωκεανού, σε ποια κορφήν ερημική;
Δε θα σε μάθω να μιλάς και τ’ άδικο φωνάξεις
Ξέρω πως θάχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή,
που με τα βρόχια της οργής ταχιά θενά σπαράξεις.
Τη νύχτα θα σηκώνομαι κι αγάλια θα νυχοπατώ,
να σκύβω την ανάσα σου ν’ ακώ, πουλάκι μου ζεστό
να σου τοιμάζω στη φωτιά γάλα και χαμομήλι,
κ’ υστέρα απ’ το παράθυρο με καρδιοχτύπι να κοιτώ
που θα πηγαίνεις στο σκολιό με πλάκα και κοντύλι…
Κι αν κάποτε τα φρένα σου μ’ αλήθεια, φως της αστραπής,
χτυπήσει ο Κύρης τ’ ουρανού, παιδάκι μου να μη την πεις
Θεριά οι ανθρώποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν
Δεν είν’ αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής.
Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν!»

Κ. Βάρναλης
  • τα ζωγραφικά έργα είναι του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ
Διαβάστε Περισσότερα →

Ευχαριστήριο Αίολου Αστακού

 


O Αίολος Αστακού και τα τμήματα υποδομών του, νιώθουν την 
ανάγκη να ευχαριστήσουν τον Θεόδωρο Βαντόλα για την ευγενική χορηγία του όσον αφορά τα μπλουζάκια των ακαδημιών.
Διαβάστε Περισσότερα →

Ευχές για το Πάσχα από τον Γιάννη Τριανταφυλλάκη.

 Αποτέλεσμα εικόνας για Χριστέ μου...τι θα 'τανε η πορεία σου δίχως τη σμύρνα και το νάρδο στα σκονισμένα πόδια σου;"Γ.Ρίτσος 

Διαχρονικά η Μ.Εβδομάδα μου προκαλεί μια θλίψη.Μέσα από το πένθος όμως,όπως βιώνεται μέσα από την απώλεια και τον θάνατο,ανατέλλει η ελπίδα της Αναστάσεως.
Ανάμεικτα συναισθήματα και αφορμή για εσωτερικό διάλογο και αυτοκριτική.
Στο Αναστάσιμο μήνυμα ,ο πόνος,η θλίψη,η αμαρτία,η προδοσία ,η άρνηση, η ταπείνωση, η σταύρωση και το πένθος οδηγούν σε νίκη,χαρά,γέλιο,ζωή.Και ο δρόμος και τρόπος μοναδικός ...η Αγάπη για τον Άνθρωπο.
Εύχομαι σε όλους Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!!!

"Χριστέ μου...τι θα 'τανε η πορεία σου δίχως τη σμύρνα και το νάρδο στα σκονισμένα πόδια σου;"
                                     Γ.Ρίτσος
Διαβάστε Περισσότερα →

Ευχές για το Πάσχα από την δημοτική παράταξη Δήμου Ξηρομέρου «Συμπολιτεία Ξηρομεριτών».

H ανάσταση, El Greco 1595.    


Θερμές ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με υγεία, αγάπη και αισιοδοξία.

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΩΝ
Διαβάστε Περισσότερα →