Η τρίτη και ...τυχερή;;
 

Ξανά μανά ο Προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου. Την πρώτη φορά υπερψηφίστηκε αλλά κάπου χάθηκε μεταξύ λαθών και σφαλμάτων, ανεζητήθη και δεν ευρέθη..Την δεύτερη φορά έλαβε 13 ψήφους ενώ χρειάζονταν 14 (την απόλυτη πλειοψηφία), έτσι  δεν ψηφίστηκε, για να λύσουμε και μερικές απορίες,  και πάμε για τρίτη φορά...για να δούμε θα είναι και η τυχερή;;;
 
 
Αστακός, 07.04.2015
Αριθ. Πρωτ.: 3734
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την δεκάτη τέταρτη (14η) του μηνός Απριλίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 06:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2015.
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2015.
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2015.
4. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 50/03.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ «ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
1. κ. Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες
2. κ. Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες
3. κ. Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
4. κ. Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα
5. κ. Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
6. κ. Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
7. κ. Κυριάκος Κωνσταντίνος- Βασιλόπουλο
8. κ. Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα
9. κ. Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα
10. κ. Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα
11. κ. Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
12. κ. Πανταζής Απόστολος- Ενταύθα
13. κ. Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
14. κ. Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη
15. κ. Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα
16. κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα – Ενταύθα
17. κ. Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα
18. κ. Ζορμπάς Ιωάννης – Αθήνα
19. κ. Καρφής Θωμάς – Ενταύθα
20. κ. Κολοβός Χρήστος – Φυτείες
21. κ. Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
22. κ. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης - Ενταύθα
23. κ. Γεωργαλής Ηλίας – Ενταύθα
24. κ. Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
25. κ. Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο
26. κ. Κατσιπάνος Αναστάσιος – Φυτείες
------------------------------------------------------- 
Κοινοποίηση.
Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου

1 σχόλιο:

Ολα τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.