Ειδική και Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου.

 
Αστακός, 11.05.2015
Αριθ. Πρωτ. 31
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα Μέλη του Ν.Π.Δ.Δ. 
(ως Πίνακα Αποδεκτών) 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την δεκάτη πέμπτη (15η) του μήνα Μάιου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΣΤΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015.
2. ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΧΤΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΣΤΑΚΟΥ.
3. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν.3979/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.
4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ο ΙΣΙΔΩΡΟΣ».
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Τακτικά Μέλη.
1. Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας).
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος , Δημότης – Μέλος Δ.Κ. Αστακού (πλειοψηφίας).
3. Καρναβά Ευσταθία , Δημότισσα (πλειοψηφίας).
4. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα ,Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφίας).
5. Καρφής Θωμάς , Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας).
6. Ζάγκας Κωνσταντίνος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος.

Αναπληρωματικά Μέλη.
1. Τσάρκος Βασίλειος , Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας).
2. Τσάρκος Παναγιώτης, Δημότης (πλειοψηφίας).
3. Καρανίκα Μαρία , Δημότισσα (πλειοψηφίας).
4. Γεωργαλή Μαρία , Δημότισσα (μειοψηφίας).
5. Ταμπάκης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας).
6. Χαντζής Δημήτριος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος.


Αστακός, 11.05.2015
Αριθ. Πρωτ. 32
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα Μέλη του Ν.Π.Δ.Δ. 
(ως Πίνακα Αποδεκτών) 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί σε Ειδική Συνεδρίαση την δεκάτη πέμπτη (15η) του μήνα Μάιου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:
 
ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Τακτικά Μέλη.
1. Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας).
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος , Δημότης – Μέλος Δ.Κ. Αστακού (πλειοψηφίας).
3. Καρναβά Ευσταθία , Δημότισσα (πλειοψηφίας).
4. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα ,Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφίας).
5. Καρφής Θωμάς , Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας).
6. Ζάγκας Κωνσταντίνος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος.

Αναπληρωματικά Μέλη.
1. Τσάρκος Βασίλειος , Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας).
2. Τσάρκος Παναγιώτης, Δημότης (πλειοψηφίας).
3. Καρανίκα Μαρία , Δημότισσα (πλειοψηφίας).
4. Γεωργαλή Μαρία , Δημότισσα (μειοψηφίας).
5. Ταμπάκης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας).
6. Χαντζής Δημήτριος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος.

0 σχόλια:

Ολα τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.