Ξιμπούκαρε λευκό ντουμάν’
(Βγήκε «λευκός καπνός» | Η ανακοίνωση του Eurogroup στα αγρινιώτικα)

«Του Eurogroup ιχτέ έστρωσε του «γκώλο» τ’ καταΐ και βάσταξι στου τεφτέρ’ τ’ του νταραβέρ’ ανάμεσα τσ ιλλινικές αρχές και τσ θισμούς.
Φχαριστιθηκαμι τ’ μπρόουδου που γιν΄ ους τώρα.
Βάζουμι καλά μεσ’ του κεφάλι μας ότι το κάτ καλύτερου τσ διαδικασίας, έκανι γρηγουρότιρα τα πράματα κι έζμπρουξι σ ένα πιο ιπτσουσίας νταραβέρ’
Τώρα παραδέχουμαστι πως χρειάζιτι πιότερος χρόνους κι αγώνας για να γιφυρωθούν οι γκριμοί στα «λούκια» π΄ χάσκνι τέντα
Άρα, ας κουπιάσ’ καλά η πρόθεσ’ των ιλλινικών αρχών να συντουμεύνι του έργου τσ μι τσ θισμούς κι’τωντας να καταφέρνι μια πιτιχιμέν’ κατάληξ τσ αξιουλόγησης, σμα-κουντά».
Ιπίσις ανακινώθ’καν κι κάτ’ άλλα, π’ διν έχου που να τα γράψου…