Απάντηση Nτίνας Σαμαρά σχετικά με τους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας του Δήμου Ξηρομέρου.

   
 
 
Σε απάντηση της σημερινής ανακοίνωσης (19/5/2015) σχετικά με την εξόφληση λογαριασμών COSMOTE οφείλουμε να ενημερώσουμε τους δημότες ότι η λάσπη που εξαπολύει ο κ Γαλούνης έχει και τα όρια της όπως και η ανοχή μας.
Ο κ. Γαλούνης εντέχνως δεν υπογράφει ο ίδιος την ανακοίνωση διότι γνωρίζει ότι μέρος αυτών που κάνει λόγο σχετικά με τις ευθύνες της πρώην Δημοτικής Αρχής δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 
Αναφέρει ότι: Το πόσο των 17.596,52 € προέρχεται από χρέη παρελθόντων ετών, και συγκεκριμένα από τον Ιούνιο του 2011 μέχρι 30/9/2014, και αφορούσε κινητή τηλεφωνία, υπονοώντας ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έκανε χρήση κινητών τηλεφώνων για άλλους σκοπούς και χρέωνε το Δήμο μας με υπέρογκα ποσά.
Επειδή όμως η αλήθεια αποδεικνύεται μόνο με έγγραφα και όχι με αήθης κατηγορίες σας γνωστοποιώ τα ακόλουθα προς αποκατάσταση της αλήθειας.
1) Με την 55/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας (ΑΔΑ:4ΑΓΤΩΚΖ-Λ) το αρμόδιο συλλογικό όργανο αποφάσισε ομόφωνα την «Σύνδεση 11 κινητών COSMOTE Απεριόριστα με 15€/μήνα για χρήση αυτοματισμού αντλιοστασίων ύδρευσης».
Μάλιστα ανάμεσα σε αυτούς που ψήφισαν θετικά για την απόφαση αυτή τότε ήταν και ο κύριος Γαλούνης.
Όμως η μνήμη του είναι μάλλον ασθενής και θυμάται επιλεκτικά γεγονότα.
2) Με την 23/2012 απόφαση του το ΔΣ (ΑΔΑ:Β44ΡΩΚΖ-2ΤΕ) κρίνοντας ασύμφορη στην πράξη την υπηρεσία αυτή, αποφάσισε την «Διακοπή όλων των συνδέσεων κινητών και καρτοκινητών τηλεφώνων του ∆ήµου για το σκοπό αυτό.»
Μάλιστα στην απόφαση λέγεται χαρακτηριστικά: 
«Το ∆.Σ. αποφασίζει ομόφωνα το επείγον και την συζήτηση του θέματος. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κο Πυθαγόρα Σαμαρά ο οποίος είπε τα εξής για το ανωτέρω θέµα: Εισηγούμαι την ανάκληση της 55/17-04-2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Σύνδεση 11 κινητών COSMOTE Απεριόριστα µε 15€/ μήνα για χρήση αυτοματισμού αντλιοστασίων ύδρευσης καθώς και την διακοπή όλων των συνδέσεων κινητών και καρτοκινητών τηλεφώνων του ∆ήµου επ΄ ονόματι Δήμος Ξηρομέρου ή εάν ακόμη υφίστανται συνδέσεις επ΄ ονόματι Δήμος Αστακού, Δήμος Αλυζίας και Δήμος Φυτειών. Οι λόγοι οι οποίοι µας αναγκάζουν να προτείνουμε αυτές τις διακοπές συνδέσεων είναι το υπερβολικό κόστος εκ μέρους των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας αλλά κυρίως να μην επιβαρύνεται ο Δήμος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου κου Πυθαγόρα Σαμαρά και μετά από διαλογική συζήτηση: 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 

1. Ανακαλεί την 55/17-04-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Σύνδεση 11 κινητών COSMOTE Απεριόριστα µε 15€/ μήνα για χρήση αυτοματισμού αντλιοστασίων ύδρευσης» και 2. Εγκρίνει την διακοπή όλων των συνδέσεων κινητών και καρτοκινητών τηλεφώνων του ∆ήµου επ΄ ονόματι Δήμος Ξηρομέρου ή εάν ακόμη υφίστανται συνδέσεις επ΄ ονόματι Δήμος Αστακού, Δήμος Αλυζίας και Δήμος Φυτειών για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.»
Η ανωτέρω απόφαση 23/2012 διαβιβάστηκε από την υπηρεσία του Δήμου προς την αρμόδια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας προς εφαρμογή αυτής .
Έκτοτε οι λογαριασμοί που εστάλησαν στο Δήμο μας δεν γίνονταν αποδεκτοί από πλευράς μας αφού δεν κάναμε χρήση της υπηρεσίας αυτής, εφαρμόζοντας και την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Πάρα ταύτα η εν λόγω εταιρεία εξακολουθούσε να μας χρεώνει.
Η δική τους ολιγωρία στην ενημέρωση των συστημάτων τους δεν θα μας έκανε συνένοχους στο να χρεώνουμε το Δήμο μας με ένα χρηματικό πόσο, το οποίο αντιστοιχούσε σε μια υπηρεσία που φυσικά δεν κάναμε χρήση.
Φυσικά η υπόθεση πήρε την δικαστική οδό.
Καταλήγοντας, Κύριε Γαλούνη σας καλώ να προβείτε σε διορθωτική δήλωση για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τους υπαινιγμούς στους οποίους αναφέρεστε.
Διότι μπορεί να μην υπογράφετε την ανακοίνωση, αλλά σαν προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου -σύμφωνα με την ιδιότητα σας-, έχει την απόλυτη έγκριση σας.
Ειδάλλως επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμη ενέργεια μου.
Είναι συκοφαντία το να αποκρύπτεται από το λαό του Ξηρομέρου την αλήθεια και να τον οδηγείτε σε μη ασφαλή συμπεράσματα.

Με τιμή 

Η αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης
Κουμανδράκη-Σαμαρά Κωστούλα

0 σχόλια:

Ολα τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.