Αποτέλεσμα εικόνας για βουλιαξε η οικοδομη 

Μεγάλη μείωση, κατά 27%, σημείωσε η οικοδομική δραστηριότητα στη Δυτική Ελλάδα τον φετινό Ιούνιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τον φετινό Ιούνιο εκδόθηκαν μόλις 84 οικοδομικές άδειες και στους τρεις νομούς της Περιφέρειας.
Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και το patrastimes.gr, κατά το μήνα Ιούνιο 2016 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) στο σύνολο της Χώρας µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε 1.081 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 222,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 940,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 21,7% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 15,3% στην επιφάνεια και κατά 22,7% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015.
Το α΄ εξάμηνο, η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα εµφανίζει στο σύνολο της χώρας µείωση 17,3% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, 21,7% στην επιφάνεια και 22,2% στον όγκο, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2015.


Οικοδοµική ∆δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, για το µήνα Ιούνιο των ετών 2015 και 2016

Περιφέρεια       Ιούνιος 2015       Ιούνιο 2016 Μεταβολή
Αν. Μακεδονία & Θράκη             63           58           -7,9
Κεντρική Μακεδονία 204             175         -14,2
∆υτική Μακεδονία         40           22           -45,0
Θεσσαλία           65           78           20,0
Ήπειρος               50           26           -48,0
Ιόνια Νησιά       60           58           -3,3
∆υτική Ελλάδα 115         84           -27,0
Στερεά Ελλάδα 111         104         -6,3
Πελοπόννησος  161         131         -18,6
Αττική   265         209         -21,1
Βόρειο Αιγαίο   65           25           -61,5
Νότιο Αιγαίο 94 39 -58,5
Κρήτη 87 72 -17,2
Σύνολο Χώρας 1.380 1.081 -21,7