Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου. Καθορισμός όρων της δημοπρασίας για την αποκατάσταση του δρόμου στο Βάρνακα.

  • στις Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 19, 2016 -
  • 0 σχόλια

                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:
1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης στο Αθλητικό Κέντρο Αστακού».
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση δρόμου Νέου Βάρνακα – Παλαιού Βάρνακα στη θέση Παλαιού Φράγματος λόγω καθίζησης από τις πρόσφατες πλημμύρες».
3. Ανάκληση της αριθ. 63/2016 Απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για συντήρηση αντιπυρικών ζωνών Δ.Ε. Αλυζίας» και λήψη νέας απόφασης.


Ο Πρόεδρος της Ο. Ε.
                                                  Ερωτόκριτος Γαλούνης
                                                      (Δήμαρχος)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
A. TΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Κων/νος Λαϊνάς
2. Κων/νος Κυριάκος
3. Παναγιώτης Γαζέτας
4. Θωμάς Ρετούλης
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Κων/να Κουμανδράκη - Σαμαρά
2. Απόστολος Βελόνας
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Ηλίας Κακούρης
2. Βασίλειος Τσάρκος
3. Απόστολος Σόμπολος
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θωμάς Καρφής
2. Χρήστος Κολοβός

0 σχόλια:

Ολα τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.