ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου

  • στις Πέμπτη, Ιανουαρίου 12, 2017 -
  • 0 σχόλια

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                   Αστακός, 11/01/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.:259
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                     ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής
                                                                                                         Επιτροπής Δήμου
                                                                                                   (Ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, παρ. 6 του Ν. 3852/2010)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις δώδεκα (12η) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κάτωθι θέμα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:
1. Ανάκληση της αρ. 275/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί επιβολή Τέλους Φωτισμού και Καθαριότητας Δήμου Ξηρομέρου Έτους 2017» και λήψη νέας απόφασης.
2. Ανάκληση της αρ. 276/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί επιβολή Τέλους Ύδρευσης Δήμου Ξηρομέρου Έτους 2017» και λήψη νέας απόφασης.
3. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ξηρομέρου και των Νομικών Προσώπων».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης για την επιβολή των Τελών Ύδρευσης και Καθαριότητας – Φωτισμού Έτους 2017 και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ξηρομέρου και των Νομικών Προσώπων».

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε.
Ερωτόκριτος Γαλούνης
(Δήμαρχος)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
A. TΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Κων/νος Λαϊνάς
2. Κων/νος Κυριάκος
3. Παναγιώτης Γαζέτας
4. Θωμάς Ρετούλης
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Κων/να Κουμανδράκη - Σαμαρά
2. Απόστολος Βελόνας
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Ηλίας Κακούρης
2. Βασίλειος Τσάρκος
3. Απόστολος Σόμπολος
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θωμάς Καρφής
2. Χρήστος Κολοβός

0 σχόλια:

Ολα τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.