ΞΑΝΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο η αποδοχή των όρων του τοκοχρεολυτικού δανείου.                                                       


                                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ        

                                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Καλεί σε  Έκτακτη- Κατεπείγουσα  Συνεδρίαση  την εβδόμη  (7η)  του Μηνός Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με την παράγραφο 5 του  άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα :


ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΕΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ  ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’ / 11.5.2015) ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΗΣ ΑΠΟ 26.8.2015
ΠΝΠ ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν. 4350/2015.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 91/25.6.2017 (ΑΔΑ 6Ψ90ΩΚΖ-ΚΙΜ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.

  
Το κατεπείγον συνίσταται στην επιτακτική ανάγκη της άμεσης σύναψης και υπογραφής της σύμβασης του δανείου για την πληρωμή των άμεσα απαιτητών οφειλών του Δήμου προς  ΔΕΗ
και ΦΟΣΔΑ.                                                                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                      


                                                                              ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣτην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ1.     Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες  

2.     Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες  

3.     Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα

4.     Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα

5.     Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι

6.     Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι

7.     Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα          

8.     Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα

9.     Λυμπεράτος Σπύρος – Ενταύθα                                           

10. Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα

11. Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα

12. Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα

13. Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι  

14. Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη 

15. Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα   

16. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα  – Ενταύθα                              

17. Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα                                       

18. Ζορμπάς Ιωάννης  – Αθήνα 

19. Καρφής Θωμάς – Ενταύθα           

20. Κολοβός Χρήστος – Φυτείες 

21. Μητσάνης Ζώης -  Ενταύθα                                                         

22. Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα                             

23. Γεωργαλής Ηλίας    Ενταύθα                   

24. Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες

25. Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο                                                                     

26. Κατσιπάνος Αναστάσιος – Αθήνα  -------------------------------------------------------  Κοιν.

Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου

0 σχόλια:

Ολα τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.