Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η Δημοπράτηση του Έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η Δημοπράτηση του Έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας»

Γίνεται γνωστό σε όλους τους πολίτες του Δήμου Ξηρομέρου και ιδιαίτερα της Τ.Κ Μύτικα ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την αρίθ. πρωτ 2826-18/07/2017 Απόφαση έκανε δεκτό το αίτημα της Δημοτικής Αρχής και ενέκρινε την Δημοπράτηση του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας» προϋπολογισμού 3.336.910,57€.
Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».
Άλλη μια δέσμευση του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής γίνεται πραγματικότητα.

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Η Απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επισυνάπτεται και φαίνεται ακολούθως:
0 σχόλια:

Ολα τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.