Οι νέες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ που ετοιμάζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

  • στις Παρασκευή, Μαρτίου 09, 2018 -
  • 0 σχόλια
Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων, προμήθεια εξοπλισμού στον τομέα της υγείας και έργα ύδρευσης
Οι άξονες στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα το επόμενο δίμηνο με την έκδοση προσκλήσεων για το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Διαχειριστικής Αρχής για το σχεδιασμό του επόμενου διμήνου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Δυτικής Ελλάδας 2014 – 2020.
Το επόμενο λοιπόν δίμηνο προωθούνται:
Η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων, εστιασμένη στα πιο ενεργοβόρα κτίρια, πρόκειται επίσης, ξεκινήσουν με την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης. Πρόκειται για Νοσοκομεία, σχολικά συγκροτήματα και άλλα δημόσια κτίρια. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε διαβούλευση με όλους τους δικαιούχους, έχουν προχωρήσει σε σωστή προετοιμασία που θα συμβάλλει στην ικανοποίηση τοπικών αναγκών.
Παράλληλα, προετοιμάζεται και η πρόσκληση για προμήθεια εξοπλισμού στον τομέα της υγείας. Δεδομένου ότι στο πρόγραμμα 2007 – 2013 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε διαθέσει μεγάλο κονδύλι του Προγράμματος στην Υγεία, τώρα για εξοπλισμό οι πόροι είναι περιορισμένοι. Βασική προϋπόθεση για εξοπλισμό στον τομέα Υγείας αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγείας, το οποίο γνωρίζει τις ανάγκες, τους διαθέσιμους πόρους και τις προτεραιότητες.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα έργα ύδρευσης. Πρόκειται για έργα που οι Δήμοι έχουν μεγάλη ανάγκη. Πρόκειται για έργα που αφορούν άμεσα τον πολίτη. Το νερό είναι αγαθό. Από τη συνεχή διαβούλευση που πραγματοποιείται με Δήμους και ΔΕΥΑ προκύπτει ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης με πόρους. Μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί εννέα έργα που αναβαθμίζουν το δίκτυο ύδρευσης σε Δήμους και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 15.136.459,91 € και χρηματοδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, καθώς και του Ταμείου Συνοχής. Σε 4 από αυτά έχουν υπογραφεί συμβάσεις. Οι συμβάσεις ανέρχονται σε ύψος 5,6 εκ € και τα έργα υλοποιούνται. Παράλληλα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοπράτησης και αναμένεται εντός του Μαρτίου 2018 η υπογραφή συμβάσεων για τα υπόλοιπα 5 έργα. 0 σχόλια:

Ολα τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.