Εντάχθηκε ο δρόμος από Τ.Κ. Μπαμπίνης έως Άγιο Γεώργιο.


 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Απο Μπαμπίνη ΙΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                             Αστακός, 07/03/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Γίνεται γνωστό σε όλους τους πολίτες του Δήμου μας και ιδιαίτερα της Τ.Κ. Μπαμπίνης, ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έκανε δεκτό το αίτημα του Δήμου μας, και με την υπ' αριθ. 28/2-3-18 Ομόφωνη Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ενέκρινε την πρόταση ένταξης νέου έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ Τ.Κ. ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» προϋπολογισμού 300.000,00€.

Το έργο αφορά εργασίες που θα γίνουν στον χωματόδρομο που ξεκινά από την Τοπική Κοινότητα Μπαμπίνης και καταλήγει στη θέση που βρίσκεται το εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι στρωμένος με αμμοχάλικο αλλά με τη συχνή χρήση του δρόμου το αμμοχάλικο έχει μεταφερθεί στις άκρες και στο κέντρο του οδοστρώματος. Επίσης ο συγκεκριμένος δρόμος στερείται τάφρων απορροής όμβριων αλλά και τεχνικών με αποτέλεσμα οι βροχοπτώσεις να δημιουργούν σημαντικά προβλήματα. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν δρόμο μήκους 1982,19μ και είναι:

• Διαμόρφωση-εξυγίανση του καταστρώματος του δρόμου,
• Κατασκευή τεχνικών και τάφρων απορροής όμβριων υδάτων,
• Επιστρώσεις και διαμόρφωση του καταστρώματος του δρόμου με την χρήση των προϊόντων εσκαφών,
• Συμπλήρωση με υπόβαση με δάνεια και αμμοχαλικώδη υλικά και στη συνέχεια εργασίες διάστρωσης και κυλίνδρωσης με υλικό βάσης,
• Ασφαλτική προεπάλειψη και κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας.
Οι εργασίες του έργου αυτού θα ξεκινήσουν άμεσα, μετά την δημοπράτηση του.
Άλλη μια δέσμευση του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής γίνεται πραγματικότητα.


Από το Δήμο Ξηρομέρου


Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση.

Download this file (ΨΞΧΩ7Λ6-ΓΤΗ.pdf)ΨΞΧΩ7Λ6-ΓΤΗ.pdf333 kB

0 σχόλια:

Ολα τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.