Έως 28 Ιουνίου Αιτήσεις για τους παιδικούς 2019-2020 – Όλες οι ημερομηνίεςΣε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β’ 2119/6.6.2019) για τη Δράση “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2019-2020, εκδόθηκε η σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (αριθμ. 6451/7.6.2019), με την οποία εξειδικεύτηκαν οι λεπτομέρειες υλοποίησης του Προγράμματος.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει πρέπει:
Α) να αναζητήσει το έντυπο της “Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσηςκαι τις αναλυτικές οδηγίες
Β) Να συμπληρώσει και να υποβάλει την Αίτηση ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή
Γ) Να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της Αίτησης, όπως αυτή θα έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, μόνο ταχυδρομικά ή με courier.

Η υποβολή των Αιτήσεων ξεκίνησε το Σάββατο 8 Ιουνίου, οπότε και κατέστη διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή το έντυπο της Αίτησης στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε..
Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων ορίστηκε η 28η Ιουνίου και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που δίνεται αυτόματα.
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή του Φακέλου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι επίσης η 28η Ιουνίου και ώρα24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή courier.

Κάθε ενδιαφερόμενη/νος μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση. Αυτή υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και απαρτίζεται απόένα υποχρεωτικό σκέλος, όπου οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα απαιτούμενα για τη μοριοδότησή τους στοιχεία, και  ένα προαιρετικό σκέλος, όπου δύνανται να δηλώσουν προτίμηση για συγκεκριμένη/ες Δομή/ές.
Έχει ήδη αναρτηθεί ενδεικτικός και μη εξαντλητικός πίνακας Φορέων/Δομώνhttps://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2019_domes_oristika και των προσφερόμενων από αυτούς θέσεων.

Στην Πρόσκληση περιγράφονται με λεπτομέρεια τα αναγκαία δικαιολογητικά, ενώ επαναλαμβάνονται διάφορες παράμετροι που προσδιορίστηκαν από τους Υπουργούς στην ΚΥΑ και έχει ήδη παρουσιάσει αναλυτικά ο AIRETOShttp://www.airetos.gr/paidikoi-2019-2020-ekdothike-i-kya-me-oles-tis-leptomereies.aspx, όπως τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους, καθώς και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός με την κατανομή του ανά Περιφέρεια.

Τα προσωρινά αποτελέσματα καισυγκεκριμένα οι προσωρινοί πίνακες αιτούντων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα, καθώς και πίνακας απορριφθέντων, θα δημοσιευτούν στις 12 Ιουλίου.
Χρονικό διάστημα ηλεκτρονικής υποβολής ενστάσεων ορίστηκε από 13 Ιουλίου έως 17 Ιουλίου και ώρα 24:00, σύμφωνα με το ειδικό έντυπο
Στις 21 Ιουλίου θα εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα, δηλαδή οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα.
Αφού λάβουν την ”αξία τοποθέτησης” (voucher), οι ωφελούμενες/οι θα απευθύνονται για την εγγραφή σε οποιαδήποτε Δομή επιλογής τους μέχρι και την 2α Σεπτεμβρίου 2019.

Όπως υποστηρίζει η σχετική Ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ « εφέτος θα ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, (το 2018 είχαν δοθεί 141.000 voucher), με μία οριστική κατανομή, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν εξαρχής τα οριστικά αποτελέσματα και εάν δικαιούνται voucher. Υπενθυμίζουμε ότι, έως πέρυσι η διαδικασία ολοκληρώνονταν σε δύο φάσεις. Είχαμε μία κατανομή το καλοκαίρι και μία τον Σεπτέμβριο. »


0 σχόλια:

Ολα τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.